YATIRIMLARIMIZ
Çelikler Seyitömer Termik Santrali

Çelikler Seyitömer Termik Santrali


Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. 12 Nisan 2013 tarihinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı amacıyla kurulmuştur.
 
17 Haziran 2013 tarihinde Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında varlık satışı ve işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında; Seyitömer Termik Santrali’nin özelleştirilmesi, santral ve santrale ait taşınmazlar için “varlık satışı”, maden sahaları için ise 2054 yılına kadar “işletme hakkı devri” gerçekleşmiştir.
 
Varlık satışı ve işletme hakkı devir bedeli 2,248,000,000 USD'dir.  
 
Kütahya‘nın 28 km Kuzeybatısındaki Seyitömer Bölgesinde SLİ Tesisleri ile entegre olarak 150 MW gücünde 4 ünite halinde inşaa edilen ve toplam 600 MW kurulu gücündeki Seyitömer Termik Santrali, Türkiye toplam kurulu kapasitesinin %1,1’ini temsil etmektedir.
 
Seyitömer Termik Santrali, Türkiye’nin sanayi ve yerleşim açısından yoğun elektrik talebi yaratan kuzey batı bölgesinde, 27 km’lik demiryolu ile Eskişehir-Balıkesir demiryolu hattına bağlıdır.
 
Santralımız ünitelerinin her birinin yıllık üretim kapasitesi 975 Milyon kWh  olup dört ünitenin toplam yıllık üretim kapasitesi 3.9 Milyar kWh’dır. Üretilen bu enerji I.-II. ve IV. ünitelerde 380 kV çıkışlı olarak, III. ünitede ise 154 kV çıkışlı olarak enterkonnekte sisteme verilmektedir.

Üretim için gerekli olan kömür Çelikler Seyitömer Linyitleri İşletmesinden, su ise 13 km  mesafede  bulunan ENNE Barajından temin edilmektedir.
 
Çelikler Seyitömer Linyit İşletmelerinde yer alan maden sahalarında 200 milyon tonun üzerinde kömür rezervi bulunmaktadır. Santralde yakılan kömürün ortalama kalorifik değeri 1700 Cal/kg olup santralin normal üretimine karşılık yılda yaklaşık toplam 6.000.000 ton kömür tüketilmektedir.