İK Politikaları

Faaliyet gösterdiği sektörlerin hepsinde insan kaynağının ve ekip çalışmasının önemine inanan Çelikler Holding;

             •   Tüm çalışanlar için adil, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,

            •    Bireyler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin gerek işe almada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar                                       sunmayı,

             •    İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışanın istihdamına özen göstermeyi,

             •    Çalışanların yeteneklerini kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ortamı                                            sağlamayı,

             •    Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine                                          getirmeyi

insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.