Bizden Haberler
Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerini Devir Aldık

Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerini Devir Aldık


Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/03/2015 tarihli ve 2015/14 sayılı kararına istinaden; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ve BLİ tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı”; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde (Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri) özelleştirilmesine ilişkin “Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi”, İdaremiz ile ihalede en yüksek teklifi veren (521.000.000- ABD Doları) Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi çerçevesinde kurulan Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. arasında 22/06/2015 tarihinde imzalanmıştır.